Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Boels streven elke dag naar optimale zorg voor mens en milieu binnen een verantwoord economisch kader. Daarbij zoeken we een gezond evenwicht tussen ethische, sociale en economische factoren. Niet alleen van hogerhand, maar ook van onderop worden initiatieven ontplooid ten aanzien van de drie duurzaamheidpijlers people, planet en profit.

People

Respect voor de mens

 • Onze medewerkers zijn flexibel, nemen initiatieven, werken goed samen en zijn vaktechnisch onderlegd. We hechten aan continuïteit van ons personeelsbestand. Wij stimuleren en ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Boels is al vele jaren een vertrouwd stage- en afstudeerbedrijf voor diverse opleidingen. Stagiaires en afstudeerders vinden vaak een tijdelijke uitdagende plek binnen Boels om te leren.
 • Veiligheid heeft onze volle aandacht. We voeren een preventief veiligheids-, ziekte- en verzuimbeleid. Onze werknemers worden met regelmaat op de hoogte gesteld van recente veiligheidsregels en relevante wet- en regelgeving.

Planet

Respect voor milieu en leefomgeving

 • Huren minimaliseert een negatieve impact op de omgeving en is van nature duurzaam. Meerdere partijen maken gebruik van hetzelfde materieel, waardoor minder wordt gefabriceerd en minder grondstoffen nodig zijn.
 • Bij vervanging van defecte of verouderde materialen, zorgt nieuw, moderner en efficiënter materieel voor minder verbruik en lagere CO2-uitstoot.
 • We zoeken in de bedrijfsvoering actief naar oplossingen die minder milieubelastend zijn.
 • Wij kopen onze producten en diensten zoveel mogelijk duurzaam in.
 • Bij investering in ons eigen wagenpark wordt gekozen voor auto’s die het milieu zo min mogelijk belasten.
 • Het is onze doelstelling om jaarlijks 3,5 procent CO2-reductie te realiseren.
 • De planet-doelen staan nadrukkelijk op de agenda van het managementteam dat de voortgang bewaakt.

Profit

Maatschappelijk verantwoord investeren

 • Profit gaat veel verder dan een positief financieel resultaat, het gaat ook om maatschappelijk rendement. Wij streven naar continuïteit van ons bedrijf op lange termijn en onderzoeken continu de mogelijkheden om onze maatschappelijke en economische bijdrage aan de samenleving verder te vergroten. Een maatschappelijk georiënteerd sponsorbeleid maakt hiervan deel uit. Zo zijn we hoofdsponsor van een UCI dameswielerploeg. Hiermee willen we talentontwikkeling binnen deze sport stimuleren en bijdragen aan gezondheid en gezondheidsbewustwording.
 • Om goed te kunnen sturen heeft het managementteam één ambassadeur eindverantwoordelijk gemaakt voor het thema duurzaamheid. Uiteraard draagt het gehele managementteam gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de doelen.